Od samih početaka zajedno sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu radimo na organizaciji Foruma koji je od velikog značaja za ekonomski napredak naše države. 

PROJEKAT

NO. 3

Jedna od specijalnosti naše kompanije jeste produkcija korporativnih evenata, sa posebnim fokusom na konferencije i forume.

 

U skladu s tim, ovom projektu smo kao i inače, pristupali sa profesionalnim i personaliziranim pristupom. Kreirali smo optimalna rješenja u skladu sa potrebama i željama našeg klijenta.

Ponosno možemo reći da su iza nas sada već tri usješno organizovana Ekonomska foruma.

+387 33 261 055

Isaka Samokovlije bb, Sarajevo

© 2019 by BLOW UP d.o.o.