Dugogodišnja tehnička podrška za Sarajevo Film Festival spada u jedan od projekata na koje smo najviše ponosni. 

Naš tim je involviran u organizaciju Festivala od samog početka, kada je direktor agencije BLOW UP radio na njegovom osnivanju, pa sve do danas. 

Sarajevo Film Festival je u međuvremenu prerastao u jedan od najvećih festivala u Evropi, što je naša ekipa imala čast posmatrati iz prvih redova.

PROJEKAT

NO. 2

Agencija BLOW UP radi produkciju kompletnog Sarajevo FIlm Festivala na više od 16 lokacija, te svečanih eventa u sklopu Festivala. 

+387 33 261 055

Isaka Samokovlije bb, Sarajevo

© 2019 by BLOW UP d.o.o.