PROJEKAT

NO. 1

Vrhunski kompanije zaslužuju i vrhunske evente. 

 

Naša agencija u kontinuitetu surađuje sa Raiffeisen timom kako bi njihovi eventi uvijek bili na nivou ovakve banke. 


Iz godine u godinu, trudimo se donositi nova, drugačija i kreativna rješenja bilo da se radi o velikim eventima, promocijama novih proizvoda ili ekskluzivnim prijemima. 

Raiffeisen banka više od 5 godina ima aktivnu i veoma dobru saradnju s agencijom BLOW UP. U ovom periodu Agencija je Banci uspješno pružala ugovorene usluge u oblasti organizacije kompleksnih događaja, poslovnog i svečanog karaktera za klijente i poslovne partnere, kao i novogodišnje zabave za preko 1.300 zaposlenika Raiffeisen banke. Na osnovu uspješne saradnje i stečenog povjerenja, sa Agencijom smo organizovali nama izuzetno bitno otvorenje 100. poslovnice Banke, brojne večere i druženja od kojih bismo posebno istakli prijem u sarajevskoj Vijećnici.

 

Osoblje BLOW UP-a temeljito i besprijekorno obavlja povjerene zadatke, uz inovativan pristup, posvećenost željama klijenta, poštivanje zadatih rokova, te uvijek uz prijedloge za poboljšanja.

 

Navedeno izdvajamo kao ključne karakteristike u skladu s kojim ovu Agenciju preporučujemo kao potencijalnog isporučioca usluga organizacije događaja.

MARKETING I KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE I UPRAVLJANJE ODRŽIVOŠĆU

RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA

+387 33 261 055

Isaka Samokovlije bb, Sarajevo

© 2019 by BLOW UP d.o.o.

Raiffesen Olympic Summit 2018