STRANICA
U IZRADI

 

Adresa
Isaka Samokovlije bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 261 055
Fax: +387 33 261 056
Mob: +387 62 342 667; +387 62 342 663
E-Mail: info@blowup.ba

PDV: 201413280001

Račun: 1610000076390033
Banka: Raiffeisen bank DD BiH

Račun: 1941410150600142
Banka: ProCredit Bank